Disclaimer

Disclaimer

1Twente en Twente FM hebben geen winstoogmerk, maar is een vrijwilligersorganisatie die met enkele betaalde krachten en met vele studenten in opleiding dient om inwoners van en geïnteresseerden in Enschede van een lokaal toereikend media aanbod te voorzien. De inhoud van de website wordt door 1Twente en Twente FM zorgvuldig samengesteld uit informatie die afkomstig is van diverse bronnen, zoals bijvoorbeeld persberichten, openbare informatiebronnen en als belangrijkste bron de eigen content. 1Twente en Twente FM zijn niet verantwoordelijk voor afwijkingen of tekortkomingen in de gegevens en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen ten aanzien van eventuele onjuistheden, wijzigingen of onvolkomenheden in de hier gepubliceerde/getoonde gegevens.

Disclaimer (beeld-)materiaal

Van een deel van het (beeld-)materiaal zijn rechthebbenden moeilijk te achterhalen. De samenstellers van 1Twente en Twente FM hebben datgene gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd om de rechten van de auteursrechthebbende op de beelden te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de de samenstellers van deze website wenden. Graag nemen wij dan de juiste bronvermelding over. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.

Auteursrechten

Op alle op de site aanwezige informatie rust auteursrecht. Het is niet toegestaan deze informatie over te nemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 1Twente en/of Twente FM. U kunt contact opnemen met ons voor nadere informatie over het gebruik van het materiaal. Zie de contactgegevens van 1Twente en Twente FM onder het kopje 'Contact'.

Websites van derden

De websites van derden waarnaar op deze website links zijn opgenomen worden niet door 1Twente en/of Twente FM gecontroleerd, gemaakt of onderhouden. 1Twente en Twente FM aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites.