Openbare registers en declaraties

Op basis van de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep onderhoudt 1Twente drie registers.

Laatste wijziging registers: 03-07-2024

Register financiële belangen en beleggingen

Financiële belangen of investeringen van topfunctionarissen (zoals leden van de Raad van Bestuur, leden van de Raad van Toezicht en directieleden) en hun partners in sectorgerelateerde bedrijven of ondernemingen waarmee 1Twente een zakelijke relatie heeft:

 • Geen meldingen

Register ontvangen en gegeven geschenken

Ontvangen en gegeven geschenken met een waarde van meer dan €50,-

2024

 • Geen meldingen

Register nevenfuncties van topfunctionarissen

Nevenfuncties van de topfunctionarissen waaronder de functiegebonden nevenfuncties (‘q.q.’):

W.H.A. Aarsen - Voorzitter Stichting Regio FM & Stichting RTV NoordOost Twente
Nevenfuncties:

 • Directeur Drogisterij Optiek Aarsen (bezoldigd).

B. Oude Bruinink - Aspirant-lid Raad van Toezicht Streekomroep Twente
Nevenfuncties:

 • Coördinator mediatechniek Opleiding Journalistiek Hogeschool Windesheim (bezoldigd)

T. Goddijn - Secretaris Stichting Lokale Omroep Hengelo
Nevenfuncties:

 • Geen

J. Goorman - Algemeen Bestuurslid Stichting Regio FM & Stichting RTV NoordOost Twente
Nevenfuncties:

 • Business Development Manager Innovatie (bezoldigd)

H.B. Hemmer - Penningmeester Stichting Regio FM & Stichting RTV NoordOost Twente
Nevenfuncties:

 • Geen

W. Jager - Voorzitter Raad van Toezicht Streekomroep Twente & Voorzitter
Nevenfuncties:

 • Geen

M.J.H. Lenferink - Secretaris Stichting Regio FM & Stichting RTV NoordOost Twente

Nevenfuncties:

 • Directeur Loohuis Installatiegroep Fleringen (bezoldigd)

P.B.T.A. Temmink - Lid Raad van Toezicht Streekomroep Twente & Penningmeester Stichting Lokale Omroep Hengelo

Nevenfuncties:

 • Penningmeester Military Boekelo (onbezoldigd).
 • Vennoot Acsenzo Accountancy en Belastingadvies (bezoldigd).

F. van Willigen - Directeur-bestuurder
Nevenfuncties:

 • Secretaris College van Omroepen van de NLPO (onbezoldigd).
 • Voorzitter klankbordgroep Bestuur, governance, wet- en regelgeving van de NLPO (onbezoldigd).
 • Organisatieadviseur via Pegae (bezoldigd).

H. Weijschede - Lid Raad van Toezicht Streekomroep Twente
Nevenfuncties:

 • Bestuurslid Vereniging “De Sociëteit Tot Nut en Vermaak” (onbezoldigd)
 • Penningmeester Stichting “Huis van Katoen en Nu” (onbezoldigd)
 • Penningmeester Lionsclub Almelo de Essen (onbezoldigd)
 • Projectmanager I&A Voskamp Groep BV (bezoldigd)

Bestuursleden

In Almelo is het RvT-model, waarbij de directeur dan de rol van directeur-bestuurder op zich neemt, sinds de oprichting in 2023 een feit. In Enschede is de notaris op dit moment aan de slag om de statuten overeenkomstig te wijzigen, waarna het RvT model hier ook realiteit zal zijn. De resterende drie omroepen van Hengelo, NoordOost Twente en Wierden zullen daarna deze stappen volgen. Op dit moment hebben deze omroepen nog eigen besturen.

Met de vorming van 80 streekomroepen wordt het lokale deel van het publieke bestel geprofessionaliseerd. De 1Twente / Twente FM omroepen bevinden zich midden in deze transitie en gaan van een bestuurs- naar een Raad van Toezicht-model. Dit is een geleidelijk proces waarin het tijdspad per omroep kan verschillen, maar dat uiterlijk 1 januari 2027 afgerond is. Elk gebied waar een deelredactie werkzaam is, zal worden vertegenwoordigd door een RvT-lid.